طراحي و ساخت دستگاه اكسترنال فيكساتور

اکسترنال فیکساتور | آذین طب سلامت | تولید کننده انواع ایمپلنت و اکسترنال های ارتوپدی
پروانه ساخت وسیله پزشکی
The new method of surgery to increase height

در صنعت پزشكي ابزارآلات و تجهيزات پزشكي معمولا از فلزات غير آهني تهيه مي‌شود كه اين فلزات نبايد تحت هيچ شرايط اكسيد شده يا اصطلاحا زنگ بزنند. به همين دليل براي ساخت اكسترنال فيكساتور ها معمولا از تيتانيوم و الومنيوم استفاده مي شود. همچنين از فلز استينلس( ضد زنگ) استيل كه جرم مخصوص آن 8/7 است و جرم مخصوص آلومنيوم 7/2 است و در قسمت هاي مختلف آن از كامپوزيت هاي كربني نيز استفاده مي شود.

اجزاي تشكيل دهنده اكسترنال فيكساتور به شرح زير است:

 ( clampكلمپ)

 ( Rodراد)

 ( Schanz شانز)

كه كلمپ ها از جنس آلياژهاي تيتانيوم و آلومنيوم، راد ها از كامپوزيت هاي كربني و شانزها طبق استاندارد بدون هيچگونه تغييري از استيل تهيه مي شوند.

قسمت گيره اي فيكساتور را lamp ، قسمت ميله اي را  Rod و سيم ها و ميخ ها را  schanz گويند.

دوگروه اصلي اکسترنال فيكساتور ها كه به طور معمول به كار مي روند عبارتند از :

 1-نوع قديمي تر آن شامل هافمن كه در آن از پيـن هـاي محكـم وضخيـم چهـارتـا شـش ميلـي متري براي پايداري استخوان استفاده مي شود وتحت فشار، عمل مي كنند و براي ثابت شدن به اســتــخـــوان حــديــده دار هـسـتـنــد   .(‌بــه عـنــوان Cantilevers كانتيلور   )

 2- نـوع دوم فيكساتورهاي حلقوي يا نيمه حـلـقـوي مي باشند كه براي وايرهاي كيرنشنر بدون حديده وصاف با ديامتركم ساخته شده اند و بـراي ايـجـاد پـايـداري بـايد تحت كشش قرار گـيـرنـد.ضـخـامـت اين پين ها 5/1تا 8/1ميلي متر است.

مزيت اصلي سيستم كانتي لور اين است كه مي توان آن را به براي به حداقل رساندن ترانس فيكساسيون نسوج نرم وحجم فيكساتور به كار بــرد.نـقـطــه ضـعــف سـيـسـتــم بــه صـورت يـونـي پلانار (Uniplannar) اليزاروف اين است كه بالقوه نسج نرم را به علت عبوروايرها از يك سمت به سمت ديگر اندام ترانس فيكس مي كند. از طرف ديگر مزيت كاربرد وايرهاي با قطر كم كاهش عكس العمل (reaction) استخوان و نسج نرم و تحمـل بهتر آن است.از نظر بيومكانيك نه تنها اصول دو نوع سيستم متفاوت است بلكه محيط  بيومكانيك شكستگي هايي كه  با اين دو سيستم درمان مي شوند نيز به مقدار زيادي فرق مي كند.

اکسترنال فیکساتور | اجزای اکسترنال فیکساتور